Toebehoor voor elektrofilters

Hoogspanningsomschakelkappen

Haube Haube

Om het elektrofilter bij revisies en vergelijkbare activiteiten vrij te kunnen schakelen, moet voorzien zijn in een betrouwbare aarding. Voor dit doel worden hoogspanningsomschakelkappen ingezet die wij in de volgende varianten leveren:

  • Handmatige bediening
  • Pneumatische bediening
  • Elektrische bediening
  • Bij de afmetingen en de flensmaten gaan wij uit van de concrete situatie

Stromschalthaube

Zonnedaken

De hoogspannings-gelijkstroomaggregaten worden in veel gevallen op het filterdak in de buitenlucht opgesteld. Om de aggregaten te beschermen tegen direct zonlicht en de weersomstandigheden, wordt in veel gevallen een zonnedak geplaatst.

 

Olieopvangbakken

Om het aggregaat in de buitenlucht te mogen opstellen, is in de regel een opvangbak voor de olie noodzakelijk die in geval van lekkage een ongecontroleerde verspreiding van de olie voorkomt.

Verder toebehoor:

  • Hoogspanningsdoorvoeren
  • Laagspanningsdoorvoeren
  • Flensafdichtingen