Rico-Werk - Milieutechniek voor een schone toekomst

Toepassingsgebieden voor elektrofilters

Elektrofilter

Het stofvrij maken van rookgassen met behulp van elektrofilters is een rendabele technologie die zich al vele tientallen jaren in de praktijk bewezen heeft. Onze hoogspanningssystemen worden in combinatie met elektrofilters overal toegepast waar grote hoeveelheden rookgas, stof of procesgassen gereinigd moeten worden. Filter

Toepassingsgebieden:

  • Kolencentrales
  • Cement-, kalkfabrieken
  • Hoogovens, staalfabrieken
  • Vuilverbrandingsinstallaties
  • Chemische industrie
  • Houtverwerkende industrie
  • Etc.

Werkingswijze van een elektrofilter:

Het elektrofilter wordt gebruikt om partikels af te scheiden uit gassen met behulp van elektrische velden (Coulomb-kracht).
Door de hoge elektrische veldsterktes worden komen bij de sproeielektroden ladingdragers vrij die zich aan de af te scheiden partikels hechten.  Door de krachten van het elektrische veld worden de geladen partikels in de richting van de neerslagelektrode getrokken waar zij zich afzetten en met adequate tussenpozen verwijderd worden.